Vyriausybė – už referendumą dėl dvigubos pilietybės

Vyriausybė rugpjūčio 19 d. pritarė parlamentarų iniciatyvai kitąmet su seimo rinkimais skelbti referendumą dėl dvigubos pilietybės, bet siūlo balsavimui pateikti kitokį klausimą nei iniciatyvos autoriai liberalai.

Seimas yra pradėjęs svarstyti Liberalų sąjūdžio projektą referendume siūlyti išbraukti Konstitucijos nuostatą, kad ‟išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis”. Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kad pagal ją draudžiama išsaugoti Lietuvos pilietybę asmenims, kurie išvyko į užsienį ir įgavo kitos šalies pilietybę po nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.

Vyriausybės išvadoje, kurią parengė Teisingumo ministerija, teigiama, kad Konstitucijoje panaikinus nuostatą dėl dvigubos pilietybės ‟taptų neaišku, ar įstatyme apskritai galima būtų nustatyti dvigubos pilietybės atvejus”. Anot ministerijos, tai galima būtų vertinti ir kaip bendro draudimo turėti dvigubą pilietybę panaikinimą, kas leistų Seimui visiškai neriboti dvigubos pilietybės suteikimo atvejų ir galimybių. Vyriausybė referendumui siūlo pateikti naują Konstitucijos nuostatą: ‟Lietuvos piliečiai pagal kilmę, įgiję kitos valstybės pilietybę, išsaugo Lietuvos respublikos pilietybę. Kiti asmenys negali būti kartu Lietuvos respublikos ir kitos valstybės piliečiai, išskyrus įstatymo nustatytus atskirus atvejus”.

Teisingumo ministeris Juozas Bernatonis teigė, jog „Mūsų siūloma formuluotė suteikia prioritetą Lietuvos respublikos pilietybės išsaugojimui piliečiams, kurie emigruoja į užsienį, ir jų vaikams, kad išliktų ryšiai su viltimi sugrįžti“. Liberalizavimo šalininkai teigia, kad dvigubą pilietybę būtina įteisinti, siekiant išlaikyti emigrantų ryšius su Lietuva ir atsižvelgiant į globalizacijos tendencijas.

Kritikai sako, kad piliečiai gali būti ištikimi tik vienai valstybei ir baiminasi, kad užsienio pilietybių gali siekti tautinės mažumos, o tuo gali pasinaudoti Rusija. Kai kurie politikai siūlo įstatyme numatyti šalis, kurių piliečiai galėtų turėti ir Lietuvos pilietybę. Pagal įstatymą, Konstitucijos pataisa būtų priimta, jeigu už ją balsuotų daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė siūlo supaprastinti reikalavimus referendumui ir prieš jį įteisinti elektroninį balsavimą

Pagal BNS žinias parengė R. Jonaitienė

Lithuanian gov’t backs referendum on dual citizenship

The government of Lithuania said on Wednesday that it backed the idea of holding a referendum on dual citizenship.

During a sitting, the cabinet approved the idea initiated by a group of lawmakers to hold the referendum alongside with parliamentary elections on Oct. 9, 2016, announced the government.

According to the government’s proposal, the second part of the Constitution’s 12th article should be changed. It currently stipulates that „Lithuanian citizens by birth who have acquired a citizenship of other country retain their Lithuanian citizenship. Other persons cannot be citizens of both Lithuanian and another state, except individual cases provided by law.“

According to Justice Minister Juozas Bernatonis, the changes are being offered in order to prioritize the preservation of Lithuania’s citizenship for Lithuanian emigrants and their children.

Meanwhile, the group of lawmakers has offered to make the second part of the Constitution’s 12th article obsolete during the referendum.

Lithuanian communities living abroad have been urging the country to find possibilities to adopting dual citizenship without holding a referendum and adopting changes to the Constitution. Lithuania’s Constitutional Court has ruled that cases of dual citizenship should exist as rare exceptions rather than a matter of course.

Under the current legislation, dual citizenship is allowed only for those who fled the country during 1940-1990, but not for those who acquired foreign citizenship after the independence restoration in 1990.